เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ

แสดง
ซ่อน

 

TH Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sunt nulla deleniti odit, at iure dolores tempora quaerat quae reiciendis amet unde expedita beatae repellat illum culpa voluptates, corporis itaque officiis?

Burke: Hold on, hold on just a second. This installation has a substantial dollar value attached to it.

Ripley: They can *bill* me.

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sunt nulla deleniti odit, at iure dolores tempora quaerat quae reiciendis amet unde expedita beatae repellat illum culpa voluptates, corporis itaque officiis? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sunt nulla deleniti odit, at iure dolores tempora quaerat quae reiciendis amet unde expedita beatae repellat illum culpa voluptates, corporis itaque officiis? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sunt nulla deleniti odit, at iure dolores tempora quaerat quae reiciendis amet unde expedita beatae repellat illum culpa voluptates, corporis itaque officiis?

 • Academy Awards
  • Sound Effects Editing
  • Visual Effects
 • BAFTA
  • Visual Effects
 • Saturns
  • Best Science Fiction Film
  • Best Actress (Sigourney Weaver)
  • Best Supporting Actor (Bill Paxton)
  • Best Supporting Actress (Jeanette Goldstein)
  • Best Performance by a Younger Actor (Carrie Henn)
  • Best Direction (James Cameron)
  • Best Writing (James Cameron)
  • Best Special Effects

When the colonial marines are called upon to search the deserted space colony, they later find out that they are up against more than what they bargained for. Using specially modified machine guns and enough firepower, it's either fight or die as the space marines battle against the aliens. As the Marines do their best to defend themselves, Ripley must attempt to protect a young girl who is the sole survivor of the decimated space colony.

lorem Best Supporting TH